Tip na výlet: Dálniční most, pod kterým se skrývá druhý

shadow

Na svém zhruba 78. kilometru dálnice D1 křižuje řeku Želivku a řidiči po lehce naklopené dálniční zatáčce přejíždí hluboké údolí říčního koryta.

Jen málo z projíždejících řidičů tuší, že pár metrů pod nimi vede další silniční most, určený pro místní dopravu. Most, který vznikl v 70. letech minulého století byl postaven nad stávajícím postem, protože ten původní nebyl pro nově buduvanou dálnici vhodný. Ale pojďme se na historii tohoto mostu podívat postupně.

Před druhou světovou válkou a během ní až do roku 1942 byly stavěny dálniční cesty z Brna do Prahy a už za okupace začala stavba dálnice Vratislav - Vídeň. Po skončení války chyběly peníze na dostavění těchto cest. Dochovaly se ale některé mostní objekty. Ty se nachází například v okolí Ořechova, Želešic, Moravských Knínic, Jevíčka a na dalších místech. Jedním z těch dokončených byl mostní objekt mezi Vojslavicemi a Hořicemi. Jeho stavba byla dokončena v roce 1942.

Až v sedumdesátých letech se objevil problém. Nově stavěná dálnice měla přecházet přes Želivku ve stejném místě jako ta původní. Jenže starý most nesplňoval parametry pro novou cesto. Most byl příliž úzký, nájezdy na most byly moc příkré a případné zapuštění silnice do terénu bylo technicky a finančně velice náročné.

Proto byly nad opěrami původního mostu vybudovány nové a na nich byla umístěna mohutná ocelová konstrukce s novým dálničním tělěsem. Nový most má tři pole: 66 metrů, 92,5 metru a 68 metrů. Jeho projektantem byl Vojenský projektový ústav Praha, dodavatel Vítkovické železárny Ostrava. Spotřeba oceli na horní most činila 2 400 tun. Most je umístěn mezi 78.360 kilometrem a 78.680 kilometrem dálnice Praha-Brno.

Pokud si chcete tuto zvlášní mostní stavbu prohlédnout, můžete přijet od Hořic nebo Koberovic a auto zaparkovat přímo pod dálničním mostem. Pro ty co holdují geocachingu je pro toto místo keška DoubleBridge (GCWBTP).

Autor

Tomáš Otruba
Tomáš Otruba

Šéfredaktor a provozovatel okolovas.cz. Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje jako učitel na základní škole v Brně. Dříve se mimo jiné angažoval jako projektový manažer v internetové agentuře Q2 Interactive. Věnuje se také své rodině a ve volném čase florbalu a fotografování.

www.otrubaphoto.cz