Tramvaj proti AIDS v Praze šířila osvětu, již podeváté

shadow

První prosincový den je světovým dnem boje proti AIDS. Jeho cílem je upoutat pozornost k problémům, souvisejících s nemocí AIDS a virem HIV. Heslem letošního ročníku je „Směrem k cíli „nula“, tedy k nulovému počtu infikovaných, k nulové diskriminaci a k nulovému počtu úmrtí na AIDS. K tomu je nutné zlepšit ochranu všech zranitelných skupin, ať už jsou to lidé HIV pozitivní, mladí lidé, muži i ženy poskytující sexuální služby, injekční uživatelé drog či muži praktikující homosexuální sex.

Mnoho lidí si klade otázku, jak je možné, že i přes všudypřítomné varování a upozorňování na nebezpečí v podobě viru HIV a nemoci AIDS je počet nově nakažených virem HIV meziročně vždy o něco větší? Například v České republice bylo v devadesátých letech přibližně šedesát nově nakažených ročně, v letošním roce je jich od ledna do října již 183. To je více než trojnásobek. A právě proto jsou pořádány osvětové kampaně, které mají mimo jiné lidem vysvětlit, jak se mají chovat, aby se virem HIV nenakazili.

Jak probíhala letošní kampaň "DP proti AIDS"

Dopravní podnik hlavního města se již podeváté přihlásil k podpoře světového dne proti AIDS a vyslal do ulic města speciálně vyzdobenou tramvaj. Ta vezla asi deset dobrovolníků a lékaře, kteří byli připraveni podat veškeré informace. Mezi dobrovolníky byli pracovníci pražského Domu světla, který pomáhá lidem postižených HIV/AIDS. 

Na celkem šesti trasách, které tramvaj během sobotního odpoledne projela, oslovili dobrovolníci přibližně dva tisíce cestujících a ujeli dohromady 76 kilometrů ulicemi Prahy. 

Jak se proti AIDS bránit, jsme se ptali dobrovolníků. Nejdůležitější je zodpovědnost, říkali a jedním dechem dodávali, prevence. K přenosu totiž nejčastěji dochází při nechráněném pohlavním styku. Co je na statistikách zajímavé, že téměř 80% nakažených virem HIV v České republice je mezi homosexuálními jedinci. "Jejich vztahy jsou mnohem otevřenější a většinou nemají pouze jednoho sexuálního partnera", doplnil jeden z dobrovolníků, který si nepřeje být jmenován. Další velmi ohroženou skupinou jsou uživatelé drog, kde hrozí přenos infekce například přes jehly injekčních stříkaček.

Co je to tedy HIV/AIDS?

Označení AIDS pochází z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome neboli česky Syndrom získaného selhání imunity. Jde o onemocnění imunitního systému, které je následkem jeho poškození virem HIV. Tato nemoc byla poprvé zaznamenána v roce 1981. Od té doby se nakazily desítky miliónů lidí po celém světě. Nejhůře zasažené jsou africké oblasti. Existuje mnoho léků, které dokáží tlumit průběh nemoci, i přes to, ale zůstává AIDS nemocí nevyléčitelnou a ve většině případů smrtelnou.

Jak předcházet nákaze

Podle většiny odborníků je nejdůležitjší prevence. Informovaný člověk zná rizika a bude si dávat pozor na nebezpečí, které mu hrozí při rizikovém chování. Bohužel, spousta lidí si dnes myslí, že HIV/AIDS se již dnes dá zcela vyléčit a tak jde někdy opatrnost stranou.

Jaké jsou možnosti přenosu viru HIV? Jsou prakticky čtyři. 

  • POHLAVNÍ STYK
  • PŘI PŮJČOVÁNÍ INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK NEBO JEHEL A DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ
  • PŘI KREVNÍ TRANSFÚZI A INJEKČNÍM PODÁVÁNÍ KREVNÍCH DERIVÁTŮ (u nás k tomuto přenosu prakticky nedochází)
  • Z INFIKOVANÉ MATKY NA PLOD

Proto je velmi důležitá prevence. Při pohlavním styku vždy používat kondom. Ať už jde o styk heterosexuální či homosexuální, anální či vaginální, vždy s sebou nese vysoké riziko přenosu HIV.

Autor

Tomáš Otruba
Tomáš Otruba

Šéfredaktor a provozovatel okolovas.cz. Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje jako učitel na základní škole v Brně. Dříve se mimo jiné angažoval jako projektový manažer v internetové agentuře Q2 Interactive. Věnuje se také své rodině a ve volném čase florbalu a fotografování.

www.otrubaphoto.cz