Zisk z farního jarmarku v České na Brněnsku věnují organizátoři na misie

shadow

Česká/Brno - Každoroční charitativní jarmark je společenskou a charitativní akcí zároveň, pořádanou místními nadšenci - Neformálním sdružením jarmarečníků. Organizátoři a prodejci připravují jarmark bez nároku na odměnu a každoročně odesílají všechen zisk z prodeje na misie do rozvojových zemí.

Celkový výtěžek z jarmarku za letošní čtrnáctý ročník činí 92 351 Kč. Organizátoři akce odhadují, že se ho zúčastnilo na šest set nakupujících. Již podruhé ho navštívil i P. Jiří Šlégr, pověřený národní ředitel Papežských misijních děl v České republice. Všem zúčastněným poděkoval, pozdravil je a krátce zmínil místa, kam výtěžek z jarmarků putuje. Letos se jím bude financovat stavba jídelny jedné z mateřských školek v africké Keni. „Chci vám poděkovat, že každý dělá to, co umí a může a tím koná dobro. To ovlivní celý svět,“ vzkázal P. Šlégr.

P. Šlégr na jarmarku s potěšením kvitoval, že tuto akci podporují nákupem či vlastním prodejem i lidé, kteří jinak s křesťanskou církví nejsou v kontaktu. „Jarmark se stává i misijní činností sám o sobě v místě svého konání,“ popsala jedna z organizátorek a moderátorka večera Bára Jordanová.

Farní charitativní jarmark byl původně projektem aktivních matek, které samy nebo se svými dětmi různé zboží vyráběly i prodávaly. Postupně nejen že se jarmark musel pro velký zájem přesunout do větších prostor Sokolovny v České, ale sama organizace akce už není záležitostí jen matek, ale celých rodin a kolektivů. Do výroby zboží se zapojuje například i místní ZŠ Lelekovice, doprovodný kulturní program zajišťuje hned několik hudebních těles. 

Na jarmarku se prodávají potraviny, dekorace, užitkové zboží, oblečení, hračky apod. Každý rok se objeví i zajímavosti – letos například domácí zabijačka. Jarmark funguje pod záštitou římskokatolické farnosti  ve Vranově u Brna a po celou dobu svého fungování se drží podpory Papežských misijních děl.

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech. Pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost. Jejich specifikem je podmínka spoluúčasti místních obyvatel na projektech, které mají být sponzorovány, díky čemuž je pomoc velmi efektivní, levná a přesně zacílená. P. Jiří Šlégr je pověřeným národním ředitelem Papežských misijních děl pro Českou republiku.

Organizátor - Anna Jordanová

Informační portál Papežských misijních děl: www.missio.cz

Autor

Tereza Jordanová
Tereza Jordanová

Nedávno jsem dokončila bakalářské studium na Pedagogické fakultě v Brně a už pár měsíců pobývám v Londýně :)