Festival Brikcius 2016 - 5. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Praze (1. - 16. listopad 2016)

shadow


Festival Brikcius 2016 - 5. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Praze (1. - 16. listopad 2016)

Jste zváni na Festival Brikcius - 5. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Praze (Bach331 - MAKANNA - Goldbergovské variace 1741 - ITALSKÉ BAROKO - Nocí prošel den), který se každoročně koná pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého a v rámci mezinárodních Daniel Pearl World Music Days.

Letošní dramaturgie je zaměřena na 275. výročí vydání Goldbergovských variací 1741, benefiční koncert k 331. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha a 100. výročí úmrtí Maxe Regera (#Reger2016), virtuózní tvorbu italských barokních skladatelů (275. výročí úmrtí Antonia Vivaldiho, 365. výročí narození Domenica Gabrielliho) a 18. ročník festivalu Den poezie (206. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy) - http://www.youtube.com/watch?v=ltq6MgFLtDk .

V rámci 5. ročníku vystoupí český violoncellista František Brikcius, skladatelka a varhanice Irena Kosíková žijící ve Francii, česká violoncellistka Anna Brikciusová a sourozenecké violoncellové Duo Brikcius. Více informací na webových stránkách http://Festival.Brikcius.com .

Koncerty Festivalu Brikcius se konají 1. - 16. listopadu 2016, v Praze (Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého, Unijazz, Loreta, barokní kaple Italského kulturního institutu a Štefánikova hvězdárna Petřín). Vstup na všechny akce je volný.

Součástí festivalu je benefiční koncert VIOLONCELLOVÉ SUITY pro organizaci Lékaři bez hranic | Médecins Sans Frontières (čtvrtek 3. listopad), projekce nového filmového hudebního dokumentu MAKANNA (středa 9. listopad), varhanní koncert GOLDBERGOVSKÉ VARIACE 1741 (čtvrtek 10. listopad), speciální předvánoční koncert DUO BRIKCIUS - ITALŠTÍ BAROKNÍ MISTŘI (úterý 15. listopad) a básnické čtení DEN POEZIE & NOCÍ PROŠEL DEN (středa 16. listopad).

Více informací o Festivalu Brikcius je k dispozici na http://Festival.Brikcius.com a http://www.FaceBook.com/FestivalBrikcius .

Autor

František Brikcius
František Brikcius

  Český violoncellista František Brikcius se narodil v Praze v rodině s bohatým kulturním zázemím. Je absolventem Konzervatoře v Praze a JAMU v Brně. Dále studia ve Velké Británii a Japonsku. Věnuje se interpretaci violoncellových skladeb 17., 18., 19., 20. a 21. století. Zejména pak skladbám pro violoncello sólo. Dále se soustředí na díla českých, tzv. terezínských a současných skladatelů.

  František Brikcius hraje na mistrovské violoncello "George Kriwalski" zhotovené roku 1904. Je spolu se svou sestrou Annou Brikciusovou zakládajícím členem  violoncellového dua "Duo Brikcius".

  Hudební spolupráce s Talichovým komorním orchestrem, klavíristou Tomášem Víškem, violoncellistkou Annou Brikciusovou, skladatelkou Irenou Kosíkovou a dirigentem Janem Talichem.

  Koncertní turné po České republice, Alžírsku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Rusku, Slovensku, Švédsku, Turecku a Velké Británii. Více informací o Františku Brikciovi a jeho projektech (např. "Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia", "Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia", "7 Svící", "Weinberger Tour", "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour", "MAKANNA", "eSACHERe", "Festival Brikcius") je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com .

www.Brikcius.com - www.FaceBook.com/FestivalBrikcius - www.FaceBook.com/BrikciusFrantisek - www.Twitter.com/Brikcius