Mainz - město pokroku i víry na Rýně

shadow

V našem cestopisném seriálu se dnes podíváme do jednoho z nejstarších a kulturně nejzajímavějších měst v Německu - Mohuče (německy Mainz).

Jen málo míst v Evropě se může pochlubit tak pestrou a dlouho historií 2000 let kontinuálního vývoje jako právě německá Mohuč (Mainz). Původně římská osada z prvního století před Kristem zvaná Moguntiacum (proto český překlad Mohuč) se stala na mnoho staletí sídlem říšských knížat a arcibiskupů. Právě středověké období je považováno za dobu největšího rozmachu Mohuče. V roce 27 n.l. byl zbudován první most přes Rýn, který byl zničen Vandaly v roce 406 n.l. Další most, který však záhy shořel, vystavěl až Karel Veliký o 400 let později. Po obsazení Porýní Francouzi byla v Mainzu už v roce 1793 vyhlášena první německá republika. V současné době má Mainz kolem 200.000 obyvatel a je hlavním městem spolkové země Rheinland - Pfalz. 

Za druhé světové války se stalo město pro svou strategickou dopravní polohu a rozvinutý průmysl cílem častých bombardování a jeho historické centrum bylo jako u mnoha dalších měst v Německu nenávratně poškozeno. I přesto se však zachovalo mnoho krásných a významných staveb.

Tou bezesporu nejkrásnější je bezesporu obrovský románský dóm (katedrála) sv. Martina z Tours a sv. Štěpána kombinující románské a gotické prvky. Krásná trojlodní stavba vás pohltí na dlouhé minuty. Je volně přístupná, a to včetně nádherné přilehlé gotické křížové chodby a rajské zahrady. V objektu se nachází i dómské muzeum s pokladem. Dóm oslavil v loňském roce 1000 let svého trvání. 

Farní kostel sv. Štěpána také s téměř tisíciletou historií je vyzdoben okny význačného francouzského malíře Marca Chagalla. Všechny jsou v modré barvě a dávají gotickému chrámu neopakovatelnou atmosféru.  

Vynikající je stavba mohučského divadla vhodně kombinující původní budovu z 19. století a moderní dostavbu z roku 2001 respektující potřeby divadla 21. století. 

Vedle dómu nalezneme i Gutenbergovo muzeum knihtisku. Gutenberg - vynálezce tohoto užitečného zařízení - patří k nejvýznamějším rodákům z Mohuče. Dalšími významnými muzejními institucemi jsou Římsko - Germánské centrální muzeum a již zmíněné Dómské muzeum. 

Opodál se nachází budova původní jezuitské univerzity ze 17. století (Domus Universitatis), vlastní univerzita byla založena již ve 14. století. 

Na hranicích starého města najdeme i pozůstatky silného středověkého opevnění s několika zachovalými branami. 

V zastávce městské hromadné dopravy lze obdivovat pozůstatky objeveného antického divadla. Bohužel jsme se tam při naší cestě městem pro silný déšť nedostali. Z dalších římských památek lze zmínit pozůstatky vodovodu či nejstaršího památníku na území Německa. Zajímavý je nález chrámu egyptské bohyně Iris, celých 3000 km od Egypta, což dokládá určitou míru globalizace již v období římské říše. 

V létě doporučujeme i procházku po rýnském nábřeží - promenádě, kde je v červenci a sprnu k dispozici i umělá písečná pláž. Řeka Rýn je nejvýznamnější německou vodní cestou a téměř bez ustání můžete sledovat lodě plující oběma směry. Výhodná je i poloha poblíž letiště Frankfurt nad Mohanem. 

Links:

Muzea:

Římsko - Germánské centrální muzeum: http://web.rgzm.de/  
Gutenberovo muzeum: http://www.gutenberg-museum.de/index.php?id=29&L=1

Philharmonie Rheinland Pfalz: http://www.staatsphilharmonie.de/

Staatstheater Mainz: http://www.staatstheater-mainz.com

Koncerty klasické hudby: http://www.mainz-klassik.de

 

Autor

Tomáš Ibrmajer
Tomáš Ibrmajer

Dr. Tomáš Ibrmajer vystudoval JAMU Brno v oborech dirigování a teorie interpretace. V současné době pracuje jako umělecký vedoucí několika vokálních souborů, jako korepetitor a asistent dirigenta v ND Brno a hudební pedagog. Od příští sezóny bude působit v Mainfranken Theater Würzburg. Kromě hudby se zabývá fotografováním. 

http://www.ibrmajer.de/         http://www.youtube.com/tom111267       http://tom111267.rajce.idnes.cz/